Thông tin bài viết
  • Bế giảng lớp học Pivot Point khóa tháng 09/2014

    Bế giảng lớp học Pivot Point khóa tháng 09/2014 (20/09/2014)- Lượt xem:2228

    Công ty TNHH Quốc tế Trà Giang đã tổ chức thành công khóa học đầu tiên của Học viện Pivot Point tại Việt Nam ( tháng 09/2014).


    Công ty TNHH Quốc tế Trà Giang đã tổ chức thành công khóa học đầu tiên của Học viện Pivot Point tại Việt Nam ( tháng 09/2014). Trong lễ bế giảng, Giảng viên Severin LeBrun đã trao bằng và chúc mừng các học viên tốt nghiệp khóa học.

Danh mục
Quảng cáo