Thông tin bài viết
  • Khai giảng khóa học cắt - nhuộm level 1 tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh

    Khai giảng khóa học cắt - nhuộm level 1 tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh (04/12/2015)- Lượt xem:2514

    Vào tháng 3/2016, Học viện Pivot Point khai giảng level tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Khóa học kéo dài trong 5 level mang đến cách tiếp cận mới cho các nhà tạo mẫu tại Việt Nam về trường phái tạo mẫu tóc nổi tiếng thế giới - Pivot Point


Danh mục
Quảng cáo